Activiteiten Dorpsraad

Vergadert iedere eerste donderdag van de maand!
Als u iets te melden heeft loop dan even binnen tussen 19.30 en 20.00 uur in Kaaie 1

Dorpsraad Philippine heeft als doelstelling de leefbaarheid in de kern te behouden en / of te verbeteren en gevraagd en ongevraagd advies te geven, de ogen en de oren voor de gemeenteraad te zijn.

https://www.in-philippine.nl