Nieuws

Foto tentoonstelling in De Kaaie.

Beste gebruiker/vrijwilliger van de Kaaie,

Als bestuur van de Stichting Beheer de Kaaie, willen wij graag het jaar 2019 goed inzetten. We organiseren in samenwerking met de activiteitencommissie aan-Z Philippine een “inloop” avond op vrijdag 18 januari a.s. van 19.00 uur tot 21.30 uur.

Als gebruiker nodigen we U gaarne uit met max. 3 personen van Uw groep of vereniging. Als vrijwilliger in de Kaaie nodigen wij U ook graag uit waarbij ook Uw partner welkom is.

Om de voorbereiding goed te laten verlopen weten wij graag of U komt en met hoeveel personen. (liefst vóór 12 januari), zie voor verder detail de uitnodiging die naar iedere gebruiker of vrijwilliger verstuurd is.

Schoonmaakochtenden 2019
Net als voorgaande jaren zijn er in 2019 weer onze schoonmaakochtenden. Deze zullen worden gehouden op vrijdag 8 en zaterdag 9 februari van 09.00 tot 12.00 uur.

Sinterklaas intocht 2018.

Groot nieuws in Philippine, Sinterklaas is er weer en zijn pieten zijn er natuurlijk ook bij.
O o o wat zijn de kinderen weer blij.

Sinterklaas bedankt dan ook alle vrijwilligers die geholpen hebben om er een mooie middag van te maken.

SINTERKLAASFEEST!!!!!!!!

Sinterklaas heeft het bestuur van de Kaaie laten weten dat hij heel graag weer naar Philippine wil komen. Graag nodigen we jullie samen met alle vrijwilligers uit om dit feest met ons te vieren.

 

Activiteitenprogramma de Kaaie seizoen 2018/2019

Via deze link kunt u het activiteitenprogramma boekje inzien.

Wij wensen alle gebruikers van de Kaaie een goed seizoen toe.

Van harte aanbevolen!

7 november in de Kaaie.

 

Super leuke activiteit

25 jarig bestaan van de vrouwenvereniging

Omdat de vrouwenvereniging 25 jaar bestaat hebben ze op 27 januari feest gevierd. Het was een heel gezellig feest met een drankje, lekker eten en nog vele mooie dans uurtjes.

Jeugdsoos tijdens dodenherdenking

Jonge bezoekers van de Kaaie zijn ook 2 minuten stil tijdens dodenherdenking.

Netwerk de Kaaie vernieuwd

De laatste dagen is er hard gewerkt om het draadloos netwerk te vernieuwen.

Met dank aan Theo en Ryan

Koninklijke onderscheidingen.

Donderdag 26 april: feest in de Kaaie! Uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen aan drie personen. Om half tien was burgemeester Lonink present om die lintjes uit te reiken aan de heren de Kraker, van Limmen en Wisse.Willy van Limmen, voorzitter van act.cie  AanZ en Koos Wisse interim-voorzitter van de beheerstichting ‘de Kaaie’ behoorden vanuit ons dorp tot de voorgedragenen! Wij feliciteren beide heren van harte met hun onderscheiding en blikken met trots terug op deze zeer geslaagde dag. Natuurlijk is een woord van dank aan allen die aan deze feestelijke bijeenkomst hebben meegewerkt op zijn plaats, in het bijzonder aan de mensen die op woensdagavond de zaal hebben ingericht,versierd ook, en zij die op donderdagochtend de honneurs hebben waargenomen.Voorwaar, de zoveelste mooie dag in de Kaaie!

Voor foto’s zie deze link.

 

Rabobank clubkas campagne.

Iedereen bedankt die op ons gestemd heeft bij de Rabobank clubkas campagne.

bestuur de Kaaie.

 

 

Groen pluim 

Het bestuur van de Kaaie is van de week verrast met de groene Pluim. In elke plaats in de gemeente Terneuzen wordt een groene Pluim uitgereikt namens het CDA. Het bestuur van de Kaaie heeft deze Pluim ontvangen omdat ze het mogelijk maken samen met alle vrijwilligers dat er een mooi dorpshuis is in Philippine waar vele verenigingen gebruik van maken.

Wil je de de Pluim bewonderen deze staat aan de ingang van de Kaaie onder het info bord.

Alle vrijwilligers en bestuur gefeliciteerd met deze Pluim.

 

 

 

 

 

 

 

Beste gebruiker van de Kaaie, Beste gebruiker van de Kaaie,

Het jaar 2018 klopt reeds op onze deur, het is dus zaak even om te kijken en dan onze blik vooruit te richten. We hebben er met en in de Kaaie weer een mooi jaar opzitten en hopen, dat U dit allen kunt beamen. Zonder andere gebeurtenissen tekort te doen, voor ons was de bijdrage die we hebben kunnen leveren aan Ride for the Roses één van de hoogtepunten. We kunnen nu al wel verklappen, dat we ook in 2018, met medewerking van onze vrijwilligers aan dit evenement onze bijdrage zullen leveren.

Voor het jaar 2018 zijn er een aantal punten, die de aandacht vragen:

1.  Tot ons genoegen kunnen wij U mededelen, dat het bestuur van de Kaaie weer compleet is met de komst van Albert van Leeuwen als nieuw bestuurslid.

2.  Wederom kunnen wij aangeven, dat de huur van de Kaaie op hetzelfde niveau blijft als afgelopen jaren.

3.  De prijzen van drank zullen iets stijgen, dit is helaas niet te voorkomen doordat onze inkoopprijzen omhoog zullen gaan in 2018. Denk b.v. aan de BTW van 6 naar 9%, maar ook verhoging van de drank door de handel.

4.  Er is besloten om de bereikbaarheid in de Kaaie middels WiFi uit te breiden, zodat we op dit punt met onze tijd meegaan. Rob Oostdijk heeft deze taak op zich genomen en zal e.e.a. verder uitwerken.

5.  Voor onze zaal 1 en 2 zijn er nieuwe tafels in aantocht. De bestaande tafels staan er nu een kleine 40 jaar en beginnen nu toch sporen van slijtage te vertonen. Vervanging van het geheel leek ons de beste optie en daarbij: ” vervang het dak, als de zon schijnt “.

Met de nieuwe tafels kunnen we er weer tegen, waarbij we U willen vragen, ga er netjes mee om en doe of het Uw tafel van thuis is !. Het is een hele investering, maar met een correct gebruik kunnen we er met z’n allen lang plezier van hebben, het is tenslotte onze gezamenlijke Kaaie !
Rest ons U en de Uwen prettige feestdagen en een goede jaarwisseling te wensen en alle goeds en gezondheid in 2018 ! 

Bestuur de Kaaie.