Nieuws

De Kaaie doet mee.

Wij doen mee met Rabo ClubSupport, ga naar de Rabobank site en stem op ons.

Rabo Clubsupport De Kaaie link

Wandelvierdaagse geannuleerd

Vanwege organisatorische redenen gaat de wandelvierdaagse niet door. We zoeken
geInteresseerden om de Avondvierdaagse 2023 te organiseren hiervoor kunt u contact kunnen opnemen met de Kaaie.

Verder open.

Afgelopen vrijdag 18-02-2022 zijn de eerste versoepelingen in gegaan en wij als dorpshuis gaan daar in mee. Neem een kijkje voor de diverse activiteiten in onze activiteiten kalender. Geniet van deze “vrijheid”, maar heb oog voor elkaar.

Sinterklaas is weer aangekomen in Philippine.

Zaterdag 13 november heeft Sinterklaas en zijn Pieten de kinderen een bezoek gebracht. Doordat corona nog niet weg is uit Nederland heeft hij er voor gekozen om samen met zijn pieten de kinderen in Philippine thuis of bij Rupsje te bezoeken. De Sint werd rond gereden door Peter Pielaat, met assistentie van zijn kleinzoon en ” hun” paardjes, daarbij zat de Sint droog onder het huifje. De kinderen waren enthousiast en soms een beetje zenuwachtig maar Sinterklaas heeft genoten van zijn tocht door Philippine.

Vrijwilligersavond.

Na vier jaar eindelijk weer een vrijwilligersavond in de Kaaie. Met deze avond bedankt het bestuur van de Kaaie en Aan Z hun vrijwilligers. 

Hierbij willen we nogmaals benadrukken hoe belangrijk jullie voor ons zijn! In deze link de foto’s van deze avond.

Onderstaand bericht van uit de betrokken besturen.

Vrijdag 12 november hadden we gepland als vrijwilligersavond. Na 4 jaar vonden we het wel tijd deze zeer goede gewoonte te laten doorgaan en bij de beslissing leken de voortekenen gunstig. Het is gelukt met “de hakken over de sloot” , maar het was een zeer geslaagde avond waarop de vrijwilligers van aan-Z  Philippine en de Kaaie goed werden verzorgd. We zijn begonnen met de overdracht van een schilderij, gezicht op de Kaaie. Dit werd ons geschonken door de erven Julia de Wit. Na deze overdracht volgde een  heerlijk koud en warm buffet, verzorgd door La Couronne  dat ieder bijzonder opprijs stelde. Een bubbeltje of een glaasje wijn kwam de stemming  en de mens ten goede, waarbij aangegeven , dat de bediening door de leerlingen van het Lodewijk College zeer goed werd verzorgd en dat dit hun en ons zo goed is bevallen, dat de nieuwjaarsreceptie van 7 januari 2022 ook tot hun mogelijkheden zou kunnen behoren.   

 Ook was door ons uitgenodigd burgemeester Lonink en zijn partner, als dank voor zijn jaren als “Burgervader” , eerst in Sas van Gent en later in Terneuzen. Om onze waardering uit te spreken hebben wij een klein geschenkje aangeboden waar alles aan op te hangen is, meer Philippine kan het niet zijn voor onze  “burgemeester van Philippine” .

Niet onvermeld , de avond werd muzikaal omlijst door onze muzikale vriend Wilfried met zijn Dream Music

De foto’s geven een beeld van het plezier die onze “helpende handjes” die avond gehad hebben. Onze dank en van harte gegund !!!!

activiteitencommissie aan-Z Philippine                                                                                                               de Kaaie.

 

Start: nieuw activiteiten seizoen in de Kaaie.

Inmiddels leven we al een periode van ruim anderhalf jaar met Covid 19 met de daarbij behorende preventiemaatregelen die onze programmering in de achterliggende periode totaal overhoop heeft gehaald.

Enerzijds noodzakelijk voor onze gezondheid, anderzijds jammer voor alle verenigingen/stichtingen die jaarlijks een programma presenteren in de Kaaie.

Samen met de gebruikers houden we echter goede moed en gaan uit van betere tijden met verdere verruiming van de mogelijkheden binnen de Kaaie.

Positief is, dat we voorzichtig van start zijn gegaan en we als bestuur steeds direct met jullie zullen communiceren over gewijzigde regelgeving en veiligheidsadviezen.

Wij wensen U veel gezondheid, plezierige en sportieve activiteiten in de Kaaie!

Albert van Leeuwen, voorzitter

Bram van Hoeve, secretaris

Koos Wisse, penningmeester

Anita Neijt, reserveringen gebruik de Kaaie 

Rob Oostdijk, technisch onderhoud

 

Beste huurder/gebruiker van de Kaaie.
 
In haar bestuursvergadering van 03-06-2021 heeft het bestuur van de Kaaie besloten om met ingang van 14 juni de Kaaie voor activiteiten (onder strikte voorwaarden) opnieuw open te stellen. Deze strikte voorwaarden zijn vastgelegd in het Coronaprotocol “de Kaaie”.

Het bestuur van de Kaaie

De intocht van de Sint is dit jaar wel op een hele speciale manier verlopen.

Sinterklaas heeft samen met zijn Pieten de kinderen in Philippine bezocht. Op zijn tocht door het dorp werd hij welkom geheten door heel veel bewoners zowel jong als oud. Ook de burgemeester stopte speciaal even om hem vanaf 1,5 meter welkom te heten.

Sinterklaas voelde zich op deze wel bijzondere manier erg welkom en zegt dan ook dank je wel tegen de kinderen en alle andere bewoners.

 

Uitslag Verloting programmaboekje de Kaaie !
Uw programmaboekje de Kaaie 2019 – 2020 heeft zoals reeds eerder gemeld een nummer aan de achterzijde van het boekje. We hebben een drietal nummers getrokken en als U het boekje met het juiste nummer kunt overleggen aan Anita Neijt dan hebt U recht op een waardebon van € 50,– te besteden in Philippine naar eigen keuze!

De winnende nummers zijn:
159
493
253

Kijk Uw boekje na en meldt U bij Anita Neijt voor Uw prijs.
Het volgend programmaboekje zullen wij wederom van een nummer voorzien en 3 prijzen beschikbaar stellen!!

Beste huurder/gebruiker van de Kaaie.
 
In haar bestuursvergadering van dinsdag 11 augustus jl. heeft het bestuur van de Kaaie besloten om met ingang van vrijdag 28 augustus a.s. de Kaaie voor activiteiten (onder strikte voorwaarden) opnieuw open te stellen. Deze strikte voorwaarden zijn vastgelegd in het Coronaprotocol “de Kaaie”.
 
Het bestuur heeft de huurders/gebruikers op dinsdag 25 augustus uitgenodigd voor een informatieavond in de Kaaie.

Er gloort weer een herstart van activiteiten maar tegelijkertijd ook de bijbehorende uitdaging om dit binnen ‘de spelregels’ te realiseren.
Dat kunnen we alleen maar samen met respect voor regelgeving en richtlijnen en het elkaar nadrukkelijk aanspreken op ieders verantwoordelijkheid.

Graag ontmoeten we elkaar op de geplande bijeenkomst of ontvangen wij anderszins een bericht.

Tot dan.

Het bestuur van de Kaaie

 

Aan: huurders/gebruikers de Kaaie

                                                                                                                                                     Philippine, 14-05-2020.

Onderwerp: verlenging sluiting de Kaaie i.v.m. Coronavirus.

Beste mensen,

Inmiddels is duidelijk dat het Coronavirus hard om zich heen heeft geslagen en de herstart naar een normaal leven lijkt nog ver van ons verwijderd te zijn.

Allereerst gaat ons medeleven uit naar die families waar men direct door het Coronavirus is getroffen, veel sterkte bij het verwerken van een overlijden of anderszins veel sterkte bij een verder herstel.

Donderdag 19 maart 2020 zijn op last van de Gemeente Terneuzen buurt- en dorpshuizen gesloten tot in 1e instantie 7 april 2020. Op 24 maart heeft de Gemeente Terneuzen deze termijn verlengd tot 1 juni 2020.

Inmiddels zijn er door de Rijksoverheid, op 6 mei 2020, voorschriften afgegeven om middels ‘stap voor stap – wat kan wanneer?’ branches maar ook onderwijs etc. opnieuw (beperkt) open te stellen.

Volgens het informatiecentrum van de Rijksoverheid gelden voor buurthuizen en ontmoetingscentra dezelfde regels als voor culturele instellingen. Dit betekent concreet dat vanaf 1 juni 2020 buurthuizen en ontmoetingscentra weer 30  mensen mogen ontvangen, mits zij:

*          Voorafgaand aan de bijeenkomst checken bij alle aanwezigen of zij verkoudheidsklachten        hebben (zo ja, blijf dan thuis).

*          Zij zich van tevoren aanmelden voor de bijeenkomst of altijd in dezelfde vast groep komen.

*          1,5 meter afstand houden in de ruimte.

 

Daarnaast dient de verhuurder (de Kaaie) een zogenaamd Coronaprotocol op te stellen en iedere hurende partij dient deze schriftelijke overeenkomst (voor gezien en akkoord) mede te ondertekenen en zal daardoor mede verantwoordelijkheid dragen voor een veilig ontmoetingscentrum. (op internet zijn al voorbeelden van Coronaprotocollen te vinden.)

Een Coronaprotocol bevat o.a. navolgende onderwerpen:

 1. Algemene RIVM richtlijnen en veiligheidsrisico’s
 2. Spelregels omtrent fysiek contact
 3. Hygiënemaatregelen
 4. Hygiëneregeling gebruiksmiddelen
 5. Schoonmaak
 6. Toiletruimtes
 7. Regels in en rond het gebouw
 8. Buitenruimtes
 9. Looproutes
 10. Pauzemomenten
 11. Horecamomenten
 12. Wegstuurbeleid
 13. Thuisblijfregels
 14. Kapstokken en jassen

Alle onderwerpen afzonderlijk bevatten een waslijst aan RIVM richtlijnen aangepast voor ons welzijn.

In dit protocol (beperkte opening) wordt er in belangrijke mate vanuit gegaan dat de verhuurder een beheerder in dienst heeft die verantwoordelijk gesteld wordt voor de uitvoering en toezicht op voornoemde maatregelen.

In onze bestuursvergadering van woensdag 12 mei 2020 hebben we uitvoerig gesproken over de (on)mogelijkheden van een verantwoorde beperkte opstelling per 1 juni a.s.

Na afweging van:

*          bovenstaande adviezen van de Rijksoverheid, KNHM.nl, LSAbewoners.nl en dorpshuizen.nl,

*          de complexe maatregelen vanuit een Coronaprotocol,

*          geen beheerder in dienst voor uitvoering en toezicht op deze complexe       maatregelen,

*          de beperkte activiteiten die in de zomermaanden plaatsvinden,

*          activiteiten die op zich niet kunnen voldoen aan de uitgangspunten, b.v. kaarten,

*          de zorg om de gezondheid van onze kwetsbare ouderen.

 

Heeft het bestuur collectief besloten tot het gesloten houden van de Kaaie tot      1 september 2020.

Wij realiseren ons dat dit voor vele gebruikers en bezoekers van alle activiteiten in ons mooie gemeenschapscentrum opnieuw een teleurstelling zal betekenen na al een periode van inactiviteit.

Wij rekenen op uw begrip en zodra de mogelijkheden aanwezig zijn om verantwoord te kunnen starten zullen wij daar direct op anticiperen.

Bij vragen, bel of mail met één van  de bestuursleden.

Voor nu, blijf gezond en blijf vooral naar elkaar omzien.

Met vriendelijke groet.

Namens alle bestuursleden van de Kaaie

Albert van Leeuwen

 

Nieuws voorjaar 2020, zie deze link