Nieuws

Activiteitenprogramma de Kaaie seizoen 2018/2019

Via deze link kunt u het activiteitenprogramma boekje inzien.

Wij wensen alle gebruikers van de Kaaie een goed seizoen toe.

Van harte aanbevolen!

7 november in de Kaaie.

 

Super leuke activiteit

25 jarig bestaan van de vrouwenvereniging

Omdat de vrouwenvereniging 25 jaar bestaat hebben ze op 27 januari feest gevierd. Het was een heel gezellig feest met een drankje, lekker eten en nog vele mooie dans uurtjes.

Jeugdsoos tijdens dodenherdenking

Jonge bezoekers van de Kaaie zijn ook 2 minuten stil tijdens dodenherdenking.

Netwerk de Kaaie vernieuwd

De laatste dagen is er hard gewerkt om het draadloos netwerk te vernieuwen.

Met dank aan Theo en Ryan

Koninklijke onderscheidingen.

Donderdag 26 april: feest in de Kaaie! Uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen aan drie personen. Om half tien was burgemeester Lonink present om die lintjes uit te reiken aan de heren de Kraker, van Limmen en Wisse.Willy van Limmen, voorzitter van act.cie  AanZ en Koos Wisse interim-voorzitter van de beheerstichting ‘de Kaaie’ behoorden vanuit ons dorp tot de voorgedragenen! Wij feliciteren beide heren van harte met hun onderscheiding en blikken met trots terug op deze zeer geslaagde dag. Natuurlijk is een woord van dank aan allen die aan deze feestelijke bijeenkomst hebben meegewerkt op zijn plaats, in het bijzonder aan de mensen die op woensdagavond de zaal hebben ingericht,versierd ook, en zij die op donderdagochtend de honneurs hebben waargenomen.Voorwaar, de zoveelste mooie dag in de Kaaie!

Voor foto’s zie deze link.

 

Rabobank clubkas campagne.

Iedereen bedankt die op ons gestemd heeft bij de Rabobank clubkas campagne.

bestuur de Kaaie.

 

 

Warm aanbevolen!!!!!

Zondag 8 april is het voorjaarsconcert van onze plaatselijke fanfare St Cecilia grijp de kans en kom hiervan genieten.

Groen pluim 

Het bestuur van de Kaaie is van de week verrast met de groene Pluim. In elke plaats in de gemeente Terneuzen wordt een groene Pluim uitgereikt namens het CDA. Het bestuur van de Kaaie heeft deze Pluim ontvangen omdat ze het mogelijk maken samen met alle vrijwilligers dat er een mooi dorpshuis is in Philippine waar vele verenigingen gebruik van maken.

Wil je de de Pluim bewonderen deze staat aan de ingang van de Kaaie onder het info bord.

Alle vrijwilligers en bestuur gefeliciteerd met deze Pluim.

 

 

 

 

 

 

 

Carnaval 2018

Met een zonnetje en veel Leut is de Carnaval begonnen.

Schoonmaak!!

Er worden nog vrijwilligers gezocht om te helpen bij de voorjaarsschoonmaak in de Kaaie. Veel gebruikers maken gebruik van de Kaaie en zo af en toe moet er dan eens extra schoongemaakt worden. Graag hulp hierbij bij. Opgeven kan bij Anita Neyt. E-mail: a.j.neijt@hetnet.nl

Beste gebruiker van de Kaaie, Beste gebruiker van de Kaaie,

Het jaar 2018 klopt reeds op onze deur, het is dus zaak even om te kijken en dan onze blik vooruit te richten. We hebben er met en in de Kaaie weer een mooi jaar opzitten en hopen, dat U dit allen kunt beamen. Zonder andere gebeurtenissen tekort te doen, voor ons was de bijdrage die we hebben kunnen leveren aan Ride for the Roses één van de hoogtepunten. We kunnen nu al wel verklappen, dat we ook in 2018, met medewerking van onze vrijwilligers aan dit evenement onze bijdrage zullen leveren.

Voor het jaar 2018 zijn er een aantal punten, die de aandacht vragen:

1.  Tot ons genoegen kunnen wij U mededelen, dat het bestuur van de Kaaie weer compleet is met de komst van Albert van Leeuwen als nieuw bestuurslid.

2.  Wederom kunnen wij aangeven, dat de huur van de Kaaie op hetzelfde niveau blijft als afgelopen jaren.

3.  De prijzen van drank zullen iets stijgen, dit is helaas niet te voorkomen doordat onze inkoopprijzen omhoog zullen gaan in 2018. Denk b.v. aan de BTW van 6 naar 9%, maar ook verhoging van de drank door de handel.

4.  Er is besloten om de bereikbaarheid in de Kaaie middels WiFi uit te breiden, zodat we op dit punt met onze tijd meegaan. Rob Oostdijk heeft deze taak op zich genomen en zal e.e.a. verder uitwerken.

5.  Voor onze zaal 1 en 2 zijn er nieuwe tafels in aantocht. De bestaande tafels staan er nu een kleine 40 jaar en beginnen nu toch sporen van slijtage te vertonen. Vervanging van het geheel leek ons de beste optie en daarbij: ” vervang het dak, als de zon schijnt “.

Met de nieuwe tafels kunnen we er weer tegen, waarbij we U willen vragen, ga er netjes mee om en doe of het Uw tafel van thuis is !. Het is een hele investering, maar met een correct gebruik kunnen we er met z’n allen lang plezier van hebben, het is tenslotte onze gezamenlijke Kaaie !
Rest ons U en de Uwen prettige feestdagen en een goede jaarwisseling te wensen en alle goeds en gezondheid in 2018 ! 

Bestuur de Kaaie.
P.S.: Voor 16 en 17 feb. staat de schoonmaak gepland !   Opgave bij Marian Moelker of Anita Neijt.

Sinterklaas intocht 2017


Sinterklaas is weer in Philippine aangekomen en natuurlijk heeft hij ook zijn Pieten meegenomen. Na de optocht was er in de Kaaie een geweldig feest waarvan Sinterklaas heeft genoten.  “Sinterklaas” bedankt dan ook alle vrijwilligers die geholpen hebben om er een mooie middag van te maken.

Vrijwilligersavond de Kaaie en aan-Z Philippine 2017.

Op 17 november 2017 was er een avond voor de vrijwilligers van de Kaaie en aan-Z Philippine. Er waren 48 vrijwilligers incl. partners die op deze avond de zaal vulden. De vrijwilligers van schoonmaker/sters , bardiender/sters, klusseniers tot tuinonderhouders waren te gast op deze avond en kregen een heerlijk buffet voorgeschoteld van restaurant Esplanada. Als organisatie hadden we zelf voor een nagerechten buffet gezorgd, hetgeen ook zeer in de smaak van onze gasten viel. Aan iedere tafel zat een gastvrouw of heer die op zich nam, dat de gasten niets tekort kwamen en onze vrijwilligers echt die avond onze gasten waren. Music Dreams verzorgde de muzikale omlijsting op een zeer aangename wijze, zodat een gesprekje normaal kon worden gevoerd en na het buffet een dansje ter spijsvertering kon worden gedaan. Een geslaagde avond waarmee we als Bestuur de Kaaie en Activiteitencommissie aan-Z onze dank wilden onderstrepen aan onze vrijwilligers!

Zie ook deze link FOTO’S

Maikel Harte

Op zaterdag 9 december is er een optreden in de Kaaie van Maikel Harte.

Hiervoor zijn een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar. De kaarten zijn te bestellen bij Willy van Limmen, Schorrenkruidlaan 21, 0115 491641. De toegangsprijs bedraagt € 10.00. De aanvang is 20.00 uur en de zaal is open om 19.00 uur. Toegangsbewijs dient te worden getoond!!

De toegangskaarten dienen uiterlijk 2 december te zijn afgehaald en voldaan, ook voor de reeds bestelde kaarten. Na deze datum vervallen de toegangsplaatsen.

Veel plezier bij de voorstelling. Activiteitencommissie aan-Z

Infomiddag langer zelfstandig wonen.

Op 14 november info middag van Zorgzaam, Welzorg en Koepel aan-Z met als onderwerp langer zelfstandig wonen en de hulp die daar bij te krijgen is. Aanvang 14.0 uur in de Kaaie. KBO verzorgt de gratis koffie en thee. Iedereen is hierbij van harte welkom.

Bericht uit Spanje.

Sinterklaas heeft laten weten dat hij op 18 november om 15.00 uur aankomt bij de Kaaie. Samen met de kinderen bezoekt hij dan Philippine. Om ongeveer 16.00 uur is er in de Kaaie een spelletjes parcours. Sinterklaas hoopt dat de kinderen van Philippine er zijn om hem welkom te heten.

Jeugd soos!!!!!!!!

1 december is er weer jeugd soos in de Kaaie kom zeker eens kijken!!

Sinterklaas intocht

Op 18 november komt sinterklaas aan in Philippine. Hoe laat dit precies is laat hij nog even weten.